Nghiên cứu tổng quan và đề xuất giải pháp nâng cao năng ...

2019-1-15 · Tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 6 nhóm yếu tố độc lập tác động đến năng suất doanh nghiệp thiết kế, gồm: (1) Nhận thức về năng suất và truyền thông trong doanh nghiệp; (2) Cam kết và hỗ trợ của cấp trên; (3) Năng lực làm việc của nhân viên; (4

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới động lực làm việc của ...

2020-7-9 · Nghiên cứu về một số nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên bán hàng TÓM TẮT: Một trong những yếu tố hàng đầu tạo nên chất lượng đào tạo của trường đại học là số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên.

Phạm Văn Tuấn

2021-7-29 · Bài viết nghiên cứu những tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến. Trong đó, nghiên cứu kiểm định tác động trực tiếp từ sự chấp nhận eWOM, thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định mua.

Luận Văn Thạc Sĩ

 · Nghiên cứu được thực hiện nhằm: - Hoàn chỉnh thang đo các tác động của quản trị nguồn nhân lực lên hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài: Tác động của trí tuệ cảm xúc đến nhân viên kế toán ...

2019-5-24 · Luận văn nghiên cứu"Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" nhằm mục đích đo lường mức độ ảnh hưởng của Trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán ...

Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA tới Việt Nam

2020-4-17 · Nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, ... hoặc thuế suất dưới 10% nên khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ tác động không đáng kể tới xuất khẩu từ Việt Nam.

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn ...

2021-9-16 · Download miễn phí Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các ngân hàng... Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tác động đến sự gắn kết của người lao động với ...

2021-4-11 · Nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Ngọc Thụy (2015) đã cho thấy 7 yếu tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức, gồm: (1) Lãnh đạo, (2) Lương thưởng - Phúc lợi, (3) Đào tạo và thăng tiến, (4) Đồng nghiệp, (5) Thương hiệu và hoạt động hỗ …

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức ...

2019-1-2 · Do vậy, nghiên cứu này sẽ góp phần giúp Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trong công tác quản trị nguồn nhân lực để nâng cao động lực làm việc của công chức, nhằm mang lại hiệu suất cao của lực lượng lao động, phục vụ cho chiến lược phát triển của Thành phố

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG ...

Theo nghiên cứu của Farhaan và Arman vào năm 2009: "Nhân viên có động lực thì họ làm việc đạt 80-90% hiệu suất, tỷ lệ nghỉ việc thấp, nghỉ phép thấp". Theo nghiên cứu của Kovach vào năm 1995 có chỉ rõ: "Vấn đề lớn nhất của quản lý là cảm

Attrition là gì? Tác động của sự tiêu hao lực lượng lao động ...

2020-6-30 · Turnover đề cập đến việc nhà tuyển dụng chủ động thay thế một nhân viên đã rời khỏi công ty hoặc một phòng ban của công ty. Trong khi đó, attrition lại mô tả một viễn cảnh mà không có bất cứ hành động thay thế nào xảy ra; nó có thể dẫn tới việc xóa bỏ hoàn toàn vị trí hoặc tài sản đó.

TẠO ĐỘNG CƠ/ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ...

2019-2-4 · Các động cơ bên trong có tác động làm tăng mức độ thỏa mãn, tăng khả năng sáng tạo, tăng hiệu suất lao động, tăng tính kiên nhẫn, bền bỉ của cá nhân. Vì vậy, muốn tạo động cơ làm việc, lý tưởng nhất là tạo ra công việc thú vị, làm cho nội dung công việc phong phú, làm cho ngừơi ta …

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế

2016-8-3 · 1. Tác động của FDI đối với hoạt động sản xuất FDI sẽ tác động vào hoạt động sản xuất từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Điều này xuất phát từ lập luận cho rằng các công ty đa quốc gia sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến nên sẽ "kích …

Nhân tố tác động tới hoạt động của doanh nghiệp chế biến ...

2019-11-20 · Do đó, vấn đề nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có tìm hiểu về tác động của nhân tố giới tính nữ của CEO là một vấn đề đáng được quan tâm hiện nay. 1.2.

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ ...

2016-5-26 · - Mục đích nghiên cứu Đánh giá tác động của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động cơ làm việc của cán bộ giảng viên trƣờng Đại học Sao Đỏ nhằm đƣa ra các giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của họ. - Nhiệm vụ nghiên cứu

Tiểu luận: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn …

2014-3-28 · Mục đích nghiên cứu của đề tài Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam nhằm hiểu rõ những lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác quản trị ...

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI ...

2020-3-17 · hưởng không nhỏ đến năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua tìm hiểu, nghiên cứu tình hình, tác giả đã chọn đề tài "Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt - Hàn ...

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010 CÁC YẾU ...

2020-2-20 · Kết quả ý kiến của nhân viên phòng Kinh doanh đối với từng yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên như sau: 2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 2.1. Môi trường làm việc Bảng 2. Đánh giá của nhân viên PKD về yếu tố môi trường vật chất

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ...

2019-8-28 · Nghiên cứu đã kết luận có 08 yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty này là: (1) Thu nhập, (2) Phúc lợi, (3) Mối quan hệ với cấp trên, (4) Cân bằng cuộc sống và công việc, (5) Điều kiện làm việc, (6) Cảm nhận vai trò cá nhân …

Phát triển nguồn nhân lực và các yếu tố tác động đến phát ...

2021-8-31 · Khái quát chung về phát triển nguồn nhân lực và các yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực. 1.1. Khái niệm. Nguồn nhân lực là tiềm năng về lao động trong một thời kỳ xác định của một quốc gia, suy rộng ra có thể được xác định trên phạm vi của một địa ...

TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ VÀ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ...

Hiện nay có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động của quy mô và cấu trúc sở hữu (trong đó có sở hữu nước ngoài) đến hiệu suất sinh lời hay hiệu quả của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu vẫn còn gây ra nhiều tranh luận theo các chiều

Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân ...

2020-11-12 · Tóm tắt: Để có cơ sở cải thiện kết quả của người lao động trong ngân hàng thì việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc là cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu "Yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại (NHTM) nhìn từ trường hợp tại Agribank chi ...

Luận Văn Thạc Sĩ

2020-11-27 · Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Nhân Viên - Nghiên Cứu Điển Hình Discussion in ''Chuyên Ngành Quản …

6 gop y 8. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ...

2019-12-12 · Vai trò của tạo động lực Kovach (1987) cho rằng nếu một công ty biết lý do tại sao nhân viên luôn đến làm việc đúng giờ, trung thành với công ty và làm việc nỗ lực hết mình với một năng suất cao, đồng thời công ty có thể đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của

Đánh giá nhanh tác động KT&XH của đại dịch COVID-19 …

2020-8-10 · Điểm nổi bật Đánh giá nhanh này là một phần trong chương trình hỗ trợ toàn diện của UNICEF Việt Nam đối với Chính phủ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin và bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19.

Luận văn, nghiên cứu tổng quan về động lực học dọc của ô tô

Nội dung cơ bản của luận văn bao gồm: 1.Tổng quan về động lực học ô tô; 2.Mô hình động lực học phẳng một dãy; 3.Điều khiển động lực học. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Sơ đồ điều khiển ô tô Khi lái xe có ba tác động cơ bản: Ga để thay đổi mômen của ...

Khí động lực học ảnh hưởng như thế nào đối với chuyển ...

2021-9-14 · Khí động lực học là môn học nghiên cứu về dòng chảy của chất khí, được nghiên cứu đầu tiên bởi George Cayley vào thập niên 1800. Giải pháp cho các vấn đề khí động lực học dẫn đến các tính toán về tính chất khác nhau của dòng chảy khí, như vận tốc, áp suất…

Tác động của Gene di truyền đối với hiệu quả điều trị bệnh ...

2021-8-7 · Ngoài tác động đến hiệu quả sử dụng thuốc, gene di truyền có thể liên quan mức độ nặng nhẹ khác nhau ở các bệnh nhân. Một nghiên cứu gần đây của COVID-19 Host Genetics Initiative đã phân tích dữ liệu di truyền của 49.562 ca nhiễm trong 46 nghiên cứu) .

UEH Digital Repository: Tác động của quản trị nguồn nhân ...

2018-3-25 · Abstract Tổng quan về tác động của quản trị nguồn nhân lực đến hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.